Jak zbudować skuteczną strategię?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre firmy odnoszą sukcesy i osiągają lepsze wyniki niż inne?

Albo dlaczego jednych trudno pokonać, a innych nie?

Jeśli firma chce pozostać konkurencyjna w branży, musi stworzyć i realizować dobrą i solidną strategię.

Na przykład firmy takie jak Amazon odnoszą sukcesy od lat, ponieważ ich strategia jest ściśle związana z ich misją i wizją. Amazon jest znany jako najbardziej zorientowana na klienta firma na świecie. Jej produkty i usługi zapewniają bezproblemową obsługę, podczas której ludzie mogą przyjść do miejsca, znaleźć, odkryć i kupić online.

Strategia to długoterminowy plan, który tworzysz, aby Twoja firma osiągnęła pożądany, przyszły stan, jaki sobie wyobrażasz. Strategia obejmuje cele i zadania Twojej firmy, rodzaj produktów / usług, które planujesz zbudować, klientów, którym chcesz sprzedawać, oraz rynki, na których służysz, aby osiągać zyski.

Strategia jest solidna, gdy wszystkie założenia przyjęte w czasie jej tworzenia zostały zweryfikowane i przetestowane pod kątem dokładności, a podjęte przez Ciebie decyzje mogą być przedstawione z jasnymi faktami i dowodami. Ważne jest, aby upewnić się, że Twoja strategia jest zgodna z celami Twojej firmy, rodzajem działalności, którą Twoja organizacja prowadzi i jest znana, oraz środowiskiem, w którym planujesz się rozwijać. Na przykład wizją Google jest zapewnienie użytkownikom najlepszych wrażeń z korzystania z internetu. Powszechnie znana jest wyszukiwarka Google. Wszystkie produkty i usługi, które tworzy Google, są zgodne z jej podstawowymi celami.

Dobra strategia pomoże Ci podjąć dobre decyzje inwestycyjne, np. Jak i gdzie chcesz wydawać pieniądze. Pomaga również w zapewnieniu wskazówek dotyczących ustalania priorytetów projektów i innych działań w organizacji. Alokuj i optymalizuj zasoby oraz osiągaj zyski, które generują ponadprzeciętne zwroty.

Jakie elementy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu własnej strategii:

1. Jasne, długoterminowe cele: Przygotuj długoterminowy i realistyczny plan strategiczny. Jaki rodzaj produktów / usług chciałbyś stworzyć? Kto będzie Twoim klientem? Jakie rynki chciałbyś obsługiwać i jakie działania chciałbyś kontynuować, aby osiągnąć pożądany stan w przyszłości?

2. Szansa: dokładnie przeanalizuj, jakie możliwości istnieją w przyszłości i jak mogą się one rozwijać w czasie. Zbierz więcej danych i faktów z tym związanych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Jasno zdiagnozuj ryzyko i wyzwania, jakie można przewidzieć, korzystając z tej możliwości, i opracuj plan łagodzenia ich skutków.

3. Innowacje: Upewnij się, że produkty / usługi, które planujesz zbudować, są wyjątkowe, z wyraźnym zróżnicowaniem – i że są dostosowane do Twojej firmy. Przypomnij sobie, kiedy Apple wypuściło iPoda, prawdziwie innowacyjny produkt. Od tego czasu firma jest znana ze swojej marki i jakości. Wraz z komputerami ludzie kupują również inne produkty Apple, takie jak iPhone, iPad itp., Nawet jeśli mogą być droższe niż ich alternatywy.

4. Konkurencja: upewnij się, że Twoja strategia pozostaje konkurencyjna. Wybierz rynek, który nie jest obsługiwany lub niedostatecznie obsługiwany, z niewielką lub żadną konkurencją i bądź tam pierwszy. W ten sposób zdobędziesz udział w rynku, zbudujesz swoją markę i dobrze wypozycjonujesz swoją firmę na tym rynku, utrudniając pojawiającym się nowym podmiotom.

5. Korzyści skali: obniż koszty swoich towarów / usług, pozostając jednocześnie innowacyjnymi. Oferuj unikalne funkcje i wysokiej jakości obsługę klienta. Jest grupa przedsiębiorstw, które stara się sprzedawać swoje produkty po znacznie niższej cenie, zwiększając sprzedaż dzięki dużej bazie klientów i generując wyższe zyski.

6. Czas wprowadzenia produktu na rynek: dokładnie oceń opcje „buduj kontra kup” dla produktów / usług, które planujesz zaoferować swoim klientom. Czasami może być taniej kupić część produktów lub rozwiązań, które są już dostępne, lub zlecić je zewnętrznemu dostawcy, aby zaoszczędzić trochę kosztów produkcji towarów / usług i wprowadzenia ich na rynek.
7. Testy: Okresowo przeglądaj i aktualizuj swoją strategię, aby mieć pewność, że jest zawsze aktualna i spełnia cele firmy oraz jej potrzeby rynkowe. Przetestuj to w małych fazach. Lepiej szybko zaniechać realizacji, gdy jest to tańsze, i wyleczyć się z błędów.
8. Ryzyka i niepowodzenia: Uwzględnij ryzyko w swoim planie i pozwól swojej organizacji zaakceptować niepowodzenia. Skorzystaj z unikalnych spostrzeżeń zdobytych na podstawie sukcesów i porażek, aby uczyć się na podstawie swoich przeszłych doświadczeń i poprawić swoją przyszłość.
9. Interesariusze: Po sfinalizowaniu planu podziel się nim z pracownikami w organizacji, aby udzielić im wskazówek i uzasadnić inicjatywy, które zostaną przeprowadzone w firmie. Wyjaśnij, jak to się odnosi do nich i do firmy. Dodatkowo przygotuj oddzielny plan, aby podzielić się nim z zewnętrznymi interesariuszami, takimi jak inwestorzy, partnerzy, dostawcy, analitycy branżowi i klienci. Poinformuj ich, co robisz, dlaczego to robisz i jaki ma to wpływ na prognozy firmy dotyczące generowania przychodów i wpływu na wartość dla akcjonariuszy.
Chcesz, aby Twoja firma odnosiła sukcesy i osiągała lepsze wyniki niż konkurenci?
Opracuj i zastosuj solidną, konkurencyjną strategię, aby osiągać zyski generujące ponadprzeciętne zwroty.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwadzieścia − 19 =