Strategia Biznesowa

Zarządzanie strategiczne zajmuje się praktycznie jednym zagadnieniem – poszukuje odpowiedzi na pytanie o źródło sukcesu firmy.

Strategiczne czynniki sukcesu przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zdeterminowane. Często rozwiązania stosowane w jednym obszarze strategicznym warunkują rozwiązania konieczne do zastosowania w innym obszarze. Każda kategoria i każdy dział w organizacji ma wpływ na wynik finansowy, stąd funkcjonowanie każdej indywidualnej jednostki bez względu na jej miejsce i wielkość jest ważne.