Analiza konkurencji

Poprawnie skonstruowana strategia to wynik m.in. dokładnej analizy rynku. Analizowałeś już swoją konkurencję? Chcesz rozwinąć swój biznes? Wchodzisz na nowy rynek lub stoisz przed wyborem, o jakie produkty poszerzyć sprzedaż? Zmniejsz ryzyko podejmowanych decyzji.

Czy wiesz, że dokładna analiza może uchronić Cię przed porażką finansową i pozwoli dokładnie określić kierunek biznesu, w jakim powinien podążać. Używając kilku metod i narzędzi analiz możemy wyliczyć prawdopodobieństwo sukcesu i ryzyko, z jakim wiąże się dywersyfikacja przedsiębiorstwa i wejście na nowy rynek.

Analiza rynku może pomóc w określeniu, jak lepiej ustawić swoją firmę, aby była konkurencyjna i obsługiwała klientów.

7 kroków skutecznej analizy rynku:

Co to jest analiza rynku?
Dzięki analizie zbadasz dynamikę swojego rynku, taką jak wielkość i wartość, potencjalne segmenty klientów, wzorce zakupów, konkurencja i inne ważne czynniki.

Dokładna analiza marketingowa powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

Kim są moi potencjalni klienci?
Jakie są zwyczaje zakupowe moich klientów?
Jak duży jest mój rynek docelowy?
Ile klienci są skłonni zapłacić za mój produkt?
Kim są moi główni konkurenci?
Jakie są mocne i słabe strony moich konkurentów?

Kluczowy wniosek: analiza rynku to dokładna ocena rynku w branży.

Jakie korzyści daje przeprowadzenie analizy marketingowej?
Analiza marketingowa może zmniejszyć ryzyko, zidentyfikować pojawiające się trendy i pomóc w uzyskaniu przychodów z projektu. Możesz korzystać z analizy marketingowej na kilku etapach swojej działalności, a przeprowadzanie jej co roku może być nawet korzystne, aby być na bieżąco z ważnymi zmianami na rynku.

Szczegółowa analiza rynku będzie zwykle częścią biznesplanu, ponieważ zapewnia lepsze zrozumienie odbiorców i konkurencji, pomagając w budowaniu bardziej ukierunkowanej strategii marketingowej.

Oto kilka innych głównych korzyści z przeprowadzania analizy rynku:

Zmniejszenie ryzyka: Znajomość rynku może zmniejszyć ryzyko w Twojej firmie, ponieważ będziesz mieć zrozumienie głównych trendów rynkowych, głównych graczy w Twojej branży i tego, co jest potrzebne, aby odnieść sukces, a wszystko to wpłynie na Twoje decyzje biznesowe. Aby pomóc Ci dalej chronić swój biznes, możesz również przeprowadzić analizę SWOT, która identyfikuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla firmy.

Docelowe produkty lub usługi: jesteś w znacznie lepszej sytuacji, aby służyć swoim klientom, gdy dobrze wiesz, czego od Ciebie szukają. Kiedy wiesz, kim są Twoi klienci, możesz wykorzystać te informacje, aby dostosować ofertę swojej firmy do potrzeb klientów.

Pojawiające się trendy: bycie liderem w biznesie często oznacza bycie pierwszym, który dostrzeże nową szansę lub trend, a wykorzystanie analizy marketingowej, aby być na bieżąco z trendami branżowymi, to świetny sposób, aby przygotować się do wykorzystania tych informacji.

Prognozy dotyczące przychodów: prognozy rynkowe są kluczowym elementem większości analiz marketingowych, ponieważ przewidują przyszłe liczby, cechy i trendy na rynku docelowym. Daje to wyobrażenie o zyskach, których możesz się spodziewać, umożliwiając odpowiednie dostosowanie biznesplanu i budżetu.

Wzorce oceny: ocena sukcesu firmy poza czystymi liczbami może być trudna. Analiza rynku zapewnia punkty odniesienia, na podstawie których możesz ocenić swoją firmę i jej wyniki w porównaniu z innymi w branży.

Sens błędów popełnionych w przeszłości: analityka marketingowa może wyjaśnić błędy popełnione w przeszłości lub anomalie branżowe w Twojej firmie. Na przykład dogłębna analityka może wyjaśnić, co wpłynęło na sprzedaż określonego produktu lub dlaczego określony miernik zachował się tak, jak to zrobił. Pomoże Ci to uniknąć ponownego popełnienia tych błędów lub wystąpienia podobnych anomalii, ponieważ będziesz w stanie przeanalizować i opisać, co poszło nie tak i dlaczego.

Optymalizacja marketingu: tutaj przydaje się coroczna analiza marketingowa – regularna analiza może dostarczyć informacji o bieżących działaniach marketingowych i pokazać, które aspekty marketingu wymagają pracy, a które radzą sobie dobrze w porównaniu z innymi firmami z Twojej branży.
Kluczowy wniosek: analiza rynku może przynieść Twojej firmie wiele korzyści, zwłaszcza jeśli przeprowadzasz regularne analizy, aby upewnić się, że masz aktualne informacje dotyczące działań marketingowych.

Jak przeprowadzić analizę rynku?
Przeprowadzenie analizy marketingowej nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga wielu dedykowanych badań, dlatego przygotuj się na poświęcenie temu procesowi znacznej ilości czasu.

Oto siedem etapów przeprowadzania analizy rynku:

1. Określ swój cel.
Istnieje wiele powodów, dla których możesz przeprowadzić analizę rynku, na przykład aby ocenić swoją konkurencję lub zrozumieć nowy rynek. Bez względu na powód ważne jest, aby od razu go ustalić, abyś był na dobrej drodze przez cały proces. Zacznij od podjęcia decyzji, czy Twój cel jest wewnętrzny – na przykład poprawa przepływów pieniężnych lub operacji biznesowych – czy zewnętrzny, na przykład ubieganie się o kredyt biznesowy. Twój cel będzie dyktował rodzaj i ilość badań, które będziesz przeprowadzać.

2. Zbadaj stan branży.
Ważne jest, aby zawrzeć szczegółowy opis aktualnego stanu swojej branży. Uwzględnij, dokąd zmierza branża, korzystając z takich wskaźników, jak rozmiar, trendy i przewidywany wzrost, a także z dużą ilością danych potwierdzających Twoje ustalenia. Możesz również przeprowadzić analizę porównawczą rynku, aby pomóc Ci znaleźć przewagę konkurencyjną na określonym rynku.

3. Zidentyfikuj docelowego klienta.
Nie każdy na świecie będzie Twoim klientem, a próba zainteresowania wszystkich Twoim produktem byłaby stratą czasu. Zamiast tego zdecyduj, kto najprawdopodobniej będzie chciał Twój produkt, korzystając z analizy rynku docelowego i skoncentruj swoje wysiłki na tym. Chcesz zrozumieć wielkość swojego rynku, kim są Twoi klienci, skąd pochodzą i co może wpłynąć na ich decyzje zakupowe, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • Wiek
 • Płeć
 • Lokalizacja
 • Zawód
 • Edukacja
 • Wymagania
 • Zainteresowania

Podczas badania możesz rozważyć utworzenie profilu klienta lub persony, która odzwierciedla idealnego klienta, aby służyć jako model dla działań marketingowych.

4. Zrozum swoją konkurencję.
Aby odnieść sukces, potrzebujesz dobrego zrozumienia swoich konkurentów, w tym ich nasycenia rynku, tego, co robią inaczej niż Ty oraz ich mocnych i słabych stron oraz przewag na rynku. Zacznij od wyszczególnienia wszystkich swoich głównych konkurentów, a następnie przejrzyj tę listę i przeprowadź analizę SWOT każdego konkurenta. Co ma ta firma, czego ty nie masz? Co sprawiłoby, że klient wybrałby tę firmę zamiast Twojej? Postaw się na miejscu klienta.

Następnie uszereguj swoją listę konkurentów od najbardziej do najmniej groźnych i zdecyduj o harmonogramie przeprowadzania regularnych analiz SWOT najbardziej zagrażających konkurentów.

5. Zbierz dodatkowe dane.
Dzięki analizom marketingowym informacja jest Twoim przyjacielem – nigdy nie możesz mieć zbyt wielu danych. Ważne jest, aby używane przez Ciebie dane były wiarygodne i zgodne z faktami, dlatego uważaj na to, skąd bierzesz swoje dane.

6. Analizuj swoje dane.
Po zebraniu wszystkich możliwych informacji i sprawdzeniu, czy są one dokładne, musisz przeanalizować dane, aby były dla Ciebie przydatne. Zorganizuj swoje badania w sekcje, które mają dla Ciebie sens, ale spróbuj uwzględnić te dotyczące Twojego celu, rynku docelowego i konkurencji.

Oto główne elementy, które powinny obejmować Twoje badania:

 • Przegląd wielkości i tempa wzrostu Twojej branży
 • Prognozowany procent udziału w rynku Twojej firmy
 • Perspektywa branży
 • Trendy zakupowe klientów
 • Twój prognozowany wzrost
 • Ile klienci są skłonni zapłacić za Twój produkt lub usługę

7. Wykorzystaj swoją analizę do pracy.
Kiedy już wykonasz pracę nad analizą rynku, nadszedł czas, aby faktycznie zadziałała dla Ciebie. Wewnętrznie poszukaj miejsc, w których możesz wykorzystać swoje badania i ustalenia, aby ulepszyć swój biznes. Czy widziałeś inne firmy robiące rzeczy, które chciałbyś wdrożyć we własnej organizacji? Czy istnieją sposoby na zwiększenie skuteczności strategii marketingowych?

Jeśli przeprowadziłeś analizę do celów zewnętrznych, zorganizuj swoje badania i dane w łatwy do odczytania i przyswajalny dokument, aby ułatwić udostępnianie pożyczkodawcom.

Zachowaj wszystkie swoje informacje i badania do następnej analizy i rozważ robienie przypomnień w kalendarzu każdego roku, aby pozostać na szczycie swojego rynku.

Kluczowy wniosek: analiza rynku składa się z siedmiu kroków. Zacznij od określenia swojego celu, aby skupić się na badaniach.