Employer Branding

Co wyróżnia firmę jako pracodawcę? Jacy kandydaci są dla nas kluczowi? Co jest ważne dla naszych pracowników? Jak efektywnie komunikować się z kandydatami? Odpowiedź na te pytania powinna znaleźć się właśnie w strategii EB.
Czy pracodawcy w Polsce mają strategię kształtowania wizerunku pracodawcy?

Czy pracodawcy w Polsce mają strategię kształtowania wizerunku pracodawcy?Według raportu Employer Branding w Polsce 2018 przeprowadzonego przez HRM Institue atrybuty pracodawców, które przyciągają kandydatów to w 95% atmosfera w firmie, 91% wynagrodzenia i benefity, 89% uznanie pracownika w pracy, 89% reputacja firmy, 88% środowisko pracy, 86% kultura organizacyjna pracy, 86% polityka nagradzania i uznania pracowników.
Pozytywnym trendem jest to, że w roku 2018, aż 53% ankietowanych wskazało, że organizacja posiada strategię EB (wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego). Strategii wciąż nie posiada 42% firm, z czego 24% deklaruje, że nad nią pracuje.
—————————————————————