Analiza rynku

Poprawnie skonstruowana strategia to wynik m.in. dokładnej analizy rynku.